Dokumenta za apliciranje na studije u inostranstvu

Za apliciranje na studije u inostranstvo u najvećem broju slučajeva potrebni su CV, Motivaciono pismo i jedna ili dve preporuke.

Što je aplikaciona dokumentacija bolja veće su vam šanse da upišete željeni fakultet. Ovi dokumenti se itekako pregledaju u aplikaciji i veoma je važno da dostavite fakultetima kompletnu i urednu traženu dokumentaciju. Ako su CV, motivaciono pismo i preporuke dobre, kandidat ima veće šanse da upiše studije, iako ima npr. niži prosek, duže je studirao ili je završio privatni fakultet.

Motivaciono pismo

motivaciono pismoMotivaciono pismo je usluga koja obuhvata izradu eseja na 1 – 2 stranice na engleskom jeziku, a na osnovu upitnika koji vam šaljemo. Na osnovu popunjenog upitnika naši mentori izdvajaju krucijalne informacije koje na pravi način oslikavaju vaše kvalitete i karakteristike. Dobijate ubedljivo, jasno i strukturisano motivaciono pismo za željeni program i Univerzitet, koje je potpuno usklađeno sa svim ostalim delovima vaše aplikacije. Takođe, naši mentori uvek vode računa o usklađenosti vašeg motivacionog pisma sa više akademskih programa na koje imate želju da se prijavite, te je jedno pismo moguće iskoristiti više puta i za više univerziteta.

Cena motivacionog pisma je 70 evra. (Za uplate iz Srbije obračunava se dinarska protivvrednost po kursu Narodne banke na dan uplate).

Cena revizije motivacionog pisma je 50 evra.

CV

cvAkademski CV je tabelarni, hronološki i jasni prikaz vaših dosadašnjih aktivnosti, i kao takav predstavlja neizostavni element svake aplikacije na studije i škole u inostranstvu. Ova usluga obuhvata izradu CV-ja po Europass ili Microsoft standardima na engleskom jeziku. Na ovaj način se ističu najrelevantnije informacije o klijentu, njegovim uspesima i dostignućima koje želi da stavi u prvi plan, kako bi se njegov CV razlikovao od ostalih kandidata. Izrađuje na osnovu detaljnog upitnika koji vam mi šaljemo. Na osnovu vašeg popunjenog upitnika, radimo selekciju informacija i predstavljanje vašeg profila u formatu koji univerziteti i selekcione komisije žele da vide kod studenata koji se prijavljuju. Moguće je naručiti CV na engleskom, srpskom, nemačkom, francuskom ili italijanskom jeziku u skladu sa vašim potrebama. Dobija se PDF format za slanje, i Microsoft Publisher i/ili Microsoft Word format za kasnija korišćenja i prepravke. U ovu cenu su uračunati i stručni saveti naših mentora na koji način da poboljšate vaš CV.

Cena izrade CV-ija je 50 evra. Za CV na nemačkom, francuskom i italijanskom doplaćuje se 10 evra po stranici, i dobija se verzija na engleskom i traženom jeziku. (Za uplate iz Srbije obračunava se dinarska protivvrednost po kursu Narodne banke na dan uplate).

Cena revizije CV-a je 35 evra.

Ostvarite​ ​popust!​ ​Naručite​ ​Motivaciono​ ​pismo​ ​+​ ​CV​ ​za​ ​100​ ​evra!

Preporuka

preporukaAkademska preporuka je preporuka koju potpisuje vaš profesor. Ova usluga obuhvata pisanje preporuke na engleskom jeziku na osnovu informacija iz vašeg upitnika koji vam mi šaljemo, a koju potom potpisuje vaš profesor. Pri pisanju akademske preporuke, naši mentori posebno vode računa o usklađenosti informacija iz vašeg CV-a i motivacionog pisma i trude se da ih na pravi način istaknu, kako bi celokupna vaša aplikacija delovala stabilno i uverljivo. Za vas pišemo strukturisanu preporuku na osnovu propisanih kriterijuma univerziteta i stipendijskih fondova koja zaokružuje vašu aplikaciju. Akademsku preporuka može biti napisana na memorandumu, na engleskom ili srpskom jeziku u zavisnosti od vaših potreba.

Profesionalna preporuka je preporuka koju potpisuje vaš poslodavac, tutor na stažiranju, predsednik studentke organizacije ili organizacije u koj ste volontirali. Ova usluga obuhvata pisanje preporuke na engleskom jeziku na osnovu informacija iz vašeg upitnika koji vam šaljemo, a koju potom potpisuje vaš poslodavac ili nadređeni. Pri pisanju poslovne preporuke, naši mentori posebno vode računa o usklađenosti informacija iz vašeg CV-a i motivacionog pisma i trude se da ih na pravi način istaknu, kako bi celokupna vaša aplikacija delovala uverljivo. Profesionalna preporuka može biti napisana na memorandumu, na engleskom ili srpskom jeziku u zavisnosti od vaših potreba.

Cena jedne preporuke je 50 evra.  (Za uplate iz Srbije obračunava se dinarska protivvrednost po kursu Narodne banke na dan uplate).

Cena za sva 4 dokumenta (paket) je 200 evra!

Preuzmite celu ponudu usluga > Usluge Ino Agencija 2018-2019

Pošaljite upit ili porudžbinu: