AKADEMSKO MOTIVACIONO PISMO

Motivaciono pismo (cover letter, personal letter) je esej čija je osnovna svrha da predstavite sebe i posebno istaknete važna dostignuća i sposobnosti koji su navedeni u vašem CV-u. Akademsko motivaciono pismo predstavlja obavezan i najvažniji deo dokumentacije za prijavu na studije u inostranstvu.

Akademsko motivaciono pismo je usluga koja obuhvata izradu eseja na minimum 2 stranice na engleskom jeziku, a na osnovu upitnika koji vam šaljemo. Na osnovu popunjenog upitnika naši mentori izdvajaju krucijalne informacije koje na pravi način oslikavaju vaše kvalitete i karakteristike. Dobijate ubedljivo, jasno i strukturisano motivaciono pismo za željeni program i Univerzitet, koje je potpuno usklađeno sa svim ostalim delovima vaše aplikacije.

Takođe, naši mentori uvek vode računa o usklađenosti vašeg motivacionog pisma sa više akademskih programa na koje imate želju da se prijavite, te je jedno pismo moguće iskoristiti više puta i za više univerziteta.

Moguće je naručiti izradu akademskog motivacionog pisma na engleskom, srpskom, francuskom, nemačkom ili italijanskom jeziku, u zavisnosti od vaših potreba.

Cena akademskog motivacionog pisma na engleskom jeziku je 100 evra*. Dobija se PDF format-u za slanje, i Microsoft Word format-u za kasnija korišćenja i prepravke. U ovu cenu su uračunati i stručni saveti naših mentora na koji način da svoj akademski profil predstavite selekcionoj komisiji.

*Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na račun Ino Agencije prema srednjem kursu Komercijalne banke na dan uplate.

Motivaciono 1_001.jpg   Motivaciono 3_001.jpg   Motivaciono 2_001.jpg