Popunjavanje aplikacija za studije, stipendije i vize

Većina univerziteta širom sveta ima poseban portal za proceduru on-line apliciranja na njihove studijske programe. U zavisnosti od aplikacione politike, nekada je potrebno celokupnu dokumentaciju poslati i poštom, ali u velikom broju slučajeva je omogućen on-line upload, odnosno slanje dokumentacije elektronskim putem.

Usluga apliciranje na studije proistekla je iz našeg dosadašnjeg iskustva, koje nam je pokazalo da završna faza aplikacionog procesa zapravo predstavlja najveći problem našim klijentima, a posebnu muku im zadaju on-line portali Univerziteta koji nisu na engleskom jeziku. Ino Agencija vrši uslugu popunjavanja aplikacija i on-line formulara na sve studijske programe  na fakultetima ili za stipendije.

Usluga apliciranje na stipendije podrazumeva sve neophodne informacije o podobnosti kandidata, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i procedurama za dobijanje stipendije, kao i popunjavanje aplikacionog formulara za istu.

Naši mentori pre apliciranja i slanja dokumentacije obavezno vrše proveru svih dokumenata i ovaj proces se odvija u prostorijama Ino Agencije.

Cena usluge apliciranja na studije je 50 evra* i važi za jedan aplikacioni formular na studije ili stipendiju. U cenu su uključene usluge skeniranja i štampanja u našim prostorijama.

*Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na račun Ino Agencije prema srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.