KARAKTERNA PREPORUKA

Karakterna preporuka je posebna vrsta preporuke koju možete priložiti u svojoj aplikaciji za studije ili posao, iako neposedujete konkretno radno iskustva, a pohađali ste neki seminar, radionicu, obuku, volonterski staž ili savetovanja. Najčešće je potpisuje neko poznat, osoba uglednog društvenog statusa (npr. profesor na akademiji), sa kojom ste imali kontakt. Ova preporuka može da istakne vaše lične osobine, karakter, ambicije i planove i može  značajno da  doprinose da vaša aplikacija izgleda ozbiljno i profesionalno.

Karakterna preporuka je usluga koja obuhvata pisanje preporuke na engleskom jeziku na osnovu informacija iz vašeg upitnika koji vam šaljemo, a koju potom potpisuje osoba koju ste vi odredili. Pri pisanju karakterne preporuke, naši mentori posebno vode računa o kvalitetima koje dati Univerzitet/kompanija traže i trude se da ih na pravi način istaknu, kako bi vaša celokupna aplikacija delovala stabilno i uverljivo.

Karakterna preporuka može biti napisana na engleskom ili srpskom jeziku u zavisnosti od vaših potreba.

Cena Karakterne preporuke na engleskom jeziku je 50 evra*. Dobija se u Word format-u za štampu na zvaničnom memorandumu institucije/kompanije/organizacije,kao i potpis osobe koja stoji iza nje. 

*Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na račun Ino Agencije prema srednjem kursu Komercijalne banke na dan uplate.