Poslovni CV predstavlja tabelarni, hronološki i jasni prikaz vaših dosadašnjih, pre svega profesionalnih aktivnosti i dostignuća, kako bi budući poslodavac na pravi način mogao da se upozna sa vašim profilom i sposobnostima.

Poslovni CV Standard je usluga koja obuhvata izradu CV po Europass ili Microsoft standardima na engleskom jeziku. Izrađuje se na osnovu detaljnog upitnika koji vam mi šaljemo. Na osnovu vašeg popunjenog upitnika, radimo selekciju informacija i predstavljanje vašeg profila u formatu koji na pravi način ističe vaša umeća, prethodno radno iskustvo, stažiranja i projekte.

Moguće je naručiti CV na engleskom ili srpskom jeziku u skladu sa vašim potrebama.

Cena Poslovnog CV-a Standard na engleskom jeziku iznosi 80 evra. Dobija se PDF format za slanje, i  Microsoft Word format za kasnija korišćenja i prepravke. U ovu cenu su uračunati i stručni saveti naših mentora na koji način da poboljšate vaš CV.

Poslovni CV 1-page-001  Poslovni CV 2-page-001   Poslovni CV 3-page-001