REVIZIJA I LEKTURA APLIKACIJE

Revizija je usluga koja obuhvata jezičke, gramatičke i logičke ispravke svih aplikacionih dokumenata (aplikacioni formulari, CV, motivaciono pismo, preporuke, propratna dokumentacija), što značajno doprinosi kvalitetu aplikacije i uspehu prilikom prijave na univerzitete u inostranstvu.

Ukoliko ste sami pripremili i popunili sva dokumenta, a niste sigurni u vezi sa kvalitetom istih, onda je ovo prava usluga za vas!

Cena revizije i lekture aplikacije iznosi 100 evra*. U cenu su uključene i usluge štampanja i skeniranja u našim prostorijama.

*Uplata se vrši u dinarskoj protivvrednosti na račun Ino Agencije prema srednjem kursu Komercijalne banke na dan uplate.