REVIZIJA

Revizija CV-a ili biografije predstavlja temeljnu gramatičku i jezičku proveru, kao i dopunu CV-a i njegovo jasnije vizuelno predstavljanje u odgovarajućem formatu.

Ova usluga obuhvata uređivanje, formatiranje i dizajn vašeg postojećeg CV-a na osnovu upitnika koji vam šaljemo. Na osnovu popunjenog upitnika naši mentori obavljaju reviziju čija je suština da se predstave relevantne informacije za upisnu komisiju, a izbace one koje su suvišne ili štetne po kandidata.

Cena Revizije CV-a ili biografije je 35 evra. Dobija se PDF format za slanje, i  Microsoft Word format za kasnija korišćenja i prepravke.