Studije

Renovirajte vašu budućnost i upišite studije u inostranstvu!

Partnerski univerziteti

Univerziteti čiji smo regionalni predstavnici i za koje radimo preselekciju studenata za upis. Preko nas ćete se besplatno prijaviti, direktno upisati i lakše dobiti stipendiju. Budite sigurni!

(more…)

Mentorski paketi za apliciranje

Mentorski paketi su naša integrisana i celokupna usluga koja prati ceo proces prijave na studije i nosi garanciju upisa. Pratimo vas tokom cele godine i pružamo neprestanu podršku.

(more…)

Vize, prijave i dokumentacija

Ino agencija nudi niz usluga savetovanja, izrade i revizije dokumentacije, prevođenja, popunjavanja prijava, pregledanja prijava i pomoć pri apliciranju na studije, vize i smeštaj.

(more…)