Mentorski paketi za apliciranje

Mentorski paketi su naša integrisana i celokupna usluga koja prati ceo proces prijave na studije i nosi garanciju upisa. Pratimo vas tokom cele godine i pružamo neprestanu podršku.

MENTORSKI PAKET BASIC

Uključuje ceo paket dokumentacije i besplatne prijave na partnerske univerzitete i za  vizu.Važi samo za prijave na partnerske univerzitete ili ako vam je potreban samo paket dokumentacije.

 • CV
 • Motivaciono pismo
 • Preporuka
 • Apliciranje na do 3 programa ( po potrebi i više)
 • Usluge štampanja i skeniranja pri slanju prijava
 • Pomoć pri upisu na univerzitet
 • Pomoć pri korespodenciji sa univerzitetom
 • Pomoć pri apliciranju za vizu
 • Neograničena podrška mejlom
 • Članstvo u Ino Alumni Klubu 
Cena 200 €

Direktan upis na 100 univerziteta, besplatna usluga slanja i besplatne prijave (osim ako univerzitet insistira na plaćanje application fee).

Klijenti u mentorskim paketima imaju garanciju upisa 100% i podršku tokom cele godine dok ne upišu.

 

MENTORSKI PAKET STANDARD

Za prijave na nepartnerske univerzitete u zemljama: Italija, Engleska, Danska, Švedska, Norveška, Finska, Holandija, Belgija i Slovenija.

 • Aplikacioni plan (Do 15 studijskih programa i pratećih stipendija. Plan uključuje sve internet adrese, cene, trajanje programa, rok prijave i uslove upisa.)
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • 2 Preporuke
 • Apliciranje na 5 programa ili stipendija
 • Usluge štampanja i skeniranja pri slanju prijava
 • Pomoć pri upisu na univerzitet
 • Pomoć pri korespodenciji sa univerzitetom
 • Pomoć pri apliciranju za vizu
 • Neograničena podrška tokom celog procesa
 • 1 termin dodatnih konsultacija
 • Članstvo u Ino Alumni Klubu 
Cena 500 €

Mentorski paket STANDARD predstavlja specijalizovanu uslugu INO Agencije koja vam omogućava da se prijavite na bilo koji univerzitet u gore pomenutim zemljama, pored mogućnosti da se prijavi na neki od naših partnerskih univerziteta (ako odgovaraju studentu).

Klijenti u mentorskim paketima imaju garanciju upisa 100% i podršku tokom cele godine dok ne upišu. Sa klijentima se potpisuje ugovor (možete potpisati i poslati putem mejla). Naše usluge počinju izradom aplikacionog plana kada proknjižimo uplatu.

MENTORSKI PAKET PREMIUM

Za prijave na nepartnerske univerzitete u zemljama: Nemačka, Austrija, Češka, Turska, Španija, Amerika, Kanada, Francuska, Erasmus stipendije, DAAD, Chevening i druge stipendije, ili za više država odjednom.

 • Aplikacioni plan (Do 30 studijskih programa i pratećih stipendija. Plan uključuje sve internet adrese, cene, trajanje programa, rok prijave, uslove upisa i troškove života.)
 • CV
 • Motivaciono pismo
 • 3 Preporuke ili 2 motivaciona pisma i 2 preporuke
 • Apliciranje na 7 programa ili stipendija
 • Usluge štampanja i skeniranja pri slanju prijava
 • Pomoć pri upisu na univerzitet
 • Pomoć pri korespodenciji sa univerzitetom
 • Pomoć pri apliciranju za vizu
 • Neograničena podrška mejlom i telefonom
 • 2 dodatne konsultacije
 • Članstvo u Ino Alumni Klubu 
Cena 1000 €
Moguće plaćanje u 2 rate. Za uplate u celosti 5% popusta.

Mentorski paket PREMIUM predstavlja specijalizovanu uslugu INO Agencije koja vam omogućava da se prijavite na bilo koji univerzitet na svetu, pored mogućnosti da se prijavi na neki od naših partnerskih univerziteta (ako odgovaraju studentu). PREMIUM paket je idealan za buduće studente osnovnih studija jer su njihove prijave kompleksnije u odnosu na prijave za Master. Takođe je pogodan  i za studente Master studija koji žele veći broj preporuka i konsultacija, apliciraju na prestižne univerzitete koji imaju zahtevne prijave, različite zahteve ili žele da studiraju u Americi.

Klijenti u mentorskim paketima imaju garanciju upisa 100% i podršku tokom cele godine dok ne upišu. Sa klijentima se potpisuje ugovor (možete potpisati i poslati putem mejla). Naše usluge počinju izradom aplikacionog plana kada proknjižimo prvu uplatu.