Ana Damnjanović

Dugo mi je trebalo da pronađem dobar program za master. Dok sam sakupila sve papire, približio se deadline. Za samo dve nedelje, Ino agencija mi je sastavila celu aplikaciju, pripremila cv i motivaciono pismo, i dobila sam punu Erasmus Mundus stipendiju za master, koja mi pokriva školarinu, smeštaj, život – sve.