Antonija Vidaković

Angažman Ino agencije mi je bio od velikog značaja, jer sam naučila šta jedno motivaciono pismo treba da sadrži da bi privuklo pažnju, i kasnije sam naučena iskustva primenila u apliciranju na druge programe praksi, stažiranja itd. Primljena sam na na Linköping univerzitet u Švedskoj, gde sam dobila stipendiju uz pomoć Ino agencije. Posle mastera pomogli su mi da nađem praksu u Briselu što mi je puno značilo za dalju karijeru.