Darko Cvijetić

Zahvaljujući podršci Ino agencije primljen sam na prestižni Westminster Univerzitet u Londonu, kao i na Charles Univerzitet u Pragu! Ino tim mi je pomogao da odaberem prave master programe, da položim engleski, da pošaljem odličnu aplikaciju i budem primljen na jedan od najstarijih univerziteta u Evropi!