Jovana Jovanović

Usluga je bila vrlo profesionalna, brza i efikasna, i uspela sam da upišem Bocconi sa stipendijom. Rado bih svima preporučila usluge Ino agencije, jer je sam proces apliciranja za fakultet u inostranstvu vrlo kompleksan, te je njihova pomoć i iskustvo dragoceno. Pomogli su mi oko slanja aplikacija i za smeštaj u Milanu!