Marija Gazimirović i Sara Živanović

Zajedno sa Ino agencijom zaključile smo da je Italija sredina najsličnija onoj u kojoj smo odrasle. Izabrale smo Milano kao ekonomski, industrijski i kulturološki centar. S obzirom na veliki korak i promenu shvatile smo da ćemo se u ovom gradu osećati prihvaćeno i da nam neće biti potrebno mnogo vremena da se uklopimo. Zahvaljujući saradnji Ino agencije i Cattolice dobile smo znatno umanjenje za školarinu prve godine.

Celo Marijino i Sarino iskustvo pročitajte na Kakonamaster.