Sastavili su mi motivaciono pismo za prijavu na Erasmus Mundus EMJMD program na koji sam primljen i na elokventan i sadržajan način pokrili sve zahteve koji su postavljeni. Petica bez problema za odličan rad!

Posted by:Ino agencija

Regionalna agencija za studije u inostranstvu | +381(0)615544199