Usluge

BASIC PAKET INO AGENCIJAMENTORSKI PAKET BASIC
Paket dokumentacije i besplatne prijave na partnerske univerzitete  
● Pomoć u biranju smerova i univerziteta
● CV + Motivaciono pismo + 2 Preporuke
● Prijave na do 3 partnerska univerziteta ( i više po potrebi)
● Usluge štampanja i skeniranja pri slanju prijava
● Pomoć pri upisu na univerzitet i direktan kontakt sa univerzitetom
● Pomoć pri apliciranju za vizu
● Neograničena podrška okom celog procesa
● Članstvo u Ino Alumni Klubu

Cena 200 €


STANDARD PAKET INO AGENCIJAMENTORSKI PAKET STANDARD
Za prijave na nepartnerske univerzitete u zemljama: Italija, Engleska, Danska, Švedska, Norveška, Finska, Holandija, Belgija i Slovenija 
● Aplikacioni plan (Do 15 studijskih programa i pratećih stipendija. Plan uključuje sve
internet adrese, cene, trajanje programa, rok prijave i uslove upisa.)
● CV + Motivaciono pismo + 2 Preporuke
● Apliciranje na 5 programa ili stipendija
● Usluge štampanja i skeniranja pri slanju prijava
● Pomoć pri upisu na univerzitet
● Pomoć pri korespodenciji sa univerzitetom
● Pomoć pri apliciranju za vizu
● Neograničena podrška tokom celog procesa
● Članstvo u Ino Alumni Klubu

Cena 500 €


STUDIJE U NEMAČKOJMENTORSKI PAKET PREMIUM
Za prijave na nepartnerske univerzitete u zemljama: Nemačka, Austrija, Švajcarska, Češka, Turska, Španija, Amerika, Kanada, Francuska, Erasmus stipendije, DAAD, Chevening i druge stipendije. 
● Aplikacioni plan (Do 30 studijskih programa i pratećih stipendija. Plan uključuje sve
internet adrese, cene, trajanje programa, rok prijave i uslove upisa.)
● CV + Motivaciono pismo +3 Preporuke ili CV + 2 motivaciona pisma + 2 preporuke
● Apliciranje na 7 programa ili stipendija
● Usluge štampanja i skeniranja pri slanju prijava
● Pomoć pri upisu na univerzitet
● Pomoć pri korespodenciji sa univerzitetom
● Pomoć pri apliciranju za vizu
● Neograničena podrška tokom celog procesa
● 2 dodatne konsultacije ● Članstvo u Ino Alumni Klubu

Cena 1000 €


MOTIVACIONO PISMO

MOTIVACIONO PISMO
Motivaciono pismo je najvažniji dokument u vašoj aplikaciji. Kroz naš detaljan upitnik saznaćemo sve vaše kvalitete i karakteristike, i kreiraćemo ubedljivo i jasno motivaciono pismo za željeni program i Univerzitet, koje će biti usklađeno sa ostalim delovima aplikacije. Moguće je koristiti jedno pismo za više aplikacija ili stipendija.

Cena 70 €

 

 


KAKO SE PIŠE CVCV
CV izrađujemo po Europass ili Microsoft standardima, na osnovu detaljnog upitnika koji vam pošaljemo. Radimo selekciju informacija i predstavljanje vašeg profila u formatu koji univerziteti žele da vide kod studenata koji se prijavljuju. Prezentujemo vas na najbolji način izdvajanjem i naglašavanjem bitnih informacija.

Cena 50 €

 

Ostvarite popust! Naručite Motivaciono pismo + CV za 100 evra!

KAKO SE PIŠE PREPORUKA.pngPREPORUKA

Pisanje preporuka u ime profesora i poslodavaca, na osnovu propisanih kriterijuma univerziteta i stipendijskih fondova, na odličnom stranom jeziku, a na osnovu informacija koje nam dostavljate u upitniku, kako bi vaša aplikacija bila jedan zaokružen sistem i predstavila vas u najboljem svetlu.

Cena 50 €

 


KAKO DA SE PRIJAVIMAPLICIRANJE NA STUDIJE, STIPENDIJE I VIZE
Popunjavanje aplikacija i online formulara i slanje prijava za sve akademske programe, upise i stipendije. Pre apliciranja radi se provera cele aplikacione dokumentacije. Aplikacije se popunjavaju u Ino agenciji. Cena je izražena po aplikaciji i uključuje usluge skeniranja i štampanja.

Cena 100 €

 

 


REVIZIJA I PROVERA DOKUMENTACIJEREVIZIJA CELE APLIKACIJE
Jezičke, gramatičke i logičke ispravke svih aplikacionih dokumenata, što značajno doprinosi kvalitetu aplikacije i uspehu prilikom prijave na univerzitete u inostranstvu. Moguća naplata i po dokumentu.

Cena 100 €

 

 

Preuzmite Usluge Ino Agencije 2018-2019


Za sva pitanja i porudžbine pošaljite nam besplatan upit: